Vrati se na sadržaj

Šta je uskrsenje?

Šta je uskrsenje?

Odgovor iz Svetog pisma

 U Svetom pismu, reč prevedena kao „uskrsenje“ dolazi od grčke reči anastasis, što znači „podizanje“ ili „ponovno ustajanje“. Uskrsnuta osoba biva podignuta iz mrtvih i nastavlja da živi kao potpuno ista osoba (1. Korinćanima 15:12, 13).

 Iako se reč „uskrsenje“ ne spominje u hebrejskom delu Svetog pisma, poznatom i kao Stari zavet, ovo učenje se pojavljuje u njemu. Na primer, Bog je preko proroka Osije obećao: „Ja ću ih otkupiti iz ruku groba, izbaviću ih od smrti“ (Osija 13:14; Jov 14:13-15; Isaija 26:19; Danilo 12:2, 13).

 Gde će ljudi biti uskrsnuti? Neki su uskrsnuli na nebo da bi vladali kao kraljevi sa Hristom (2. Korinćanima 5:1; Otkrivenje 5:9, 10). Biblija to naziva ’prvim uskrsenjem‘ i ’ranijim uskrsenjem‘. Oba izraza ukazuju na to da postoji još jedno uskrsenje (Otkrivenje 20:6; Filipljanima 3:11). To uskrsenje će se odvijati na zemlji, gde će živeti većina onih koji budu vraćeni u život (Psalam 37:29).

 Kako će ljudi uskrsnuti? Bog je Isusu dao moć da uskrsava mrtve (Jovan 11:25). Isus će vratiti u život ’sve koji su u grobovima‘ i svako od njih će zadržati svoj identitet, ličnost i sećanja (Jovan 5:28, 29). Oni koji uskrsnu na nebo dobijaju duhovno telo, dok oni koji uskrsnu na zemlji dobijaju potpuno zdravo fizičko telo (Isaija 33:24; 35:5, 6; 1. Korinćanima 15:42-44, 50).

 Ko će uskrsnuti? Sveto pismo kaže da će Bog „uskrsnuti i pravednike i nepravednike“ (Dela apostolska 24:15). Pravednici su ljudi verni Bogu, kao što su Noje, Sara i Avraham (Postanak 6:9; Jevrejima 11:11; Jakovljeva 2:21). Nepravednici su oni koji se nisu držali Božjih merila jer nisu imali priliku da saznaju za njih i da žive po njima.

 Međutim, oni koji toliko ogreznu u zlu da postanu nepopravljivi neće biti uskrsnuti. Za njih smrt znači trajno uništenje bez nade da budu vraćeni u život (Matej 23:33; Jevrejima 10:26, 27).

 Kada će biti uskrsenje? Biblija je prorekla da će se uskrsenje na nebo odigravati tokom Hristove prisutnosti, koja je počela 1914. (1. Korinćanima 15:21-23). Uskrsenje za život na zemlji dogodiće se tokom Hiljadugodišnje vladavine Isusa Hrista, kada će zemlja biti pretvorena u raj (Luka 23:43; Otkrivenje 20:6, 12, 13).

 Zašto je razumno verovati u uskrsenje? Sveto pismo sadrži detaljne zapise o devet uskrsenja, koja su se desila u prisustvu očevidaca (1. Kraljevima 17:17-24; 2. Kraljevima 4:32-37; 13:20, 21; Luka 7:11-17; 8:40-56; Jovan 11:38-44; Dela apostolska 9:36-42; 20:7-12; 1. Korinćanima 15:3-6). Posebno je zanimljivo Lazarevo uskrsenje, budući da je on već četiri dana bio mrtav. Isus je to čudo izveo pred mnoštvom ljudi (Jovan 11:39, 42). Čak ni Isusovi neprijatelji nisu mogli da poreknu to što se desilo, već su skovali zaveru da ubiju i Isusa i Lazara (Jovan 11:47, 53; 12:9-11).

 Sveto pismo kaže da Bog ima moć i želju da mrtve vrati u život. On u svom neograničenom pamćenju čuva detalje o svakoj osobi koju će uskrsnuti zahvaljujući svojoj bezgraničnoj moći (Jov 37:23; Matej 10:30; Luka 20:37, 38). Bog može da oživi mrtve, a to i želi! U vezi s predstojećim uskrsenjem, u Bibliji se za Boga kaže: „Uželećeš se dela ruku svojih“ (Jov 14:15).

Zablude o uskrsenju

 Zabluda: Uskrsenje je sjedinjenje duše i tela.

 Činjenica: Sveto pismo naučava da je duša celokupno živo biće, a ne nešto unutar osobe što nastavlja da živi posle njene smrti (Postanak 2:7; Jezekilj 18:4). Osoba koja uskrsne ne sjedinjuje se sa svojom dušom, već ponovo postaje živa duša.

 Zabluda: Neki ljudi će uskrsnuti i odmah zatim biti uništeni.

 Činjenica: Sveto pismo kaže da će „oni koji su činili zlo“ primiti „uskrsenje suđenja“ (Jovan 5:29). Međutim, njima će se suditi na osnovu onoga što budu radili nakon uskrsenja, a ne na osnovu ranijih postupaka. Isus je rekao: „Mrtvi [će] čuti glas Sina Božjeg, i koji poslušaju, živeće“ (Jovan 5:25). Imena ’onih koji poslušaju‘ ono što budu saznali nakon uskrsenja biće zapisana u ’svitku života‘ (Otkrivenje 20:12, 13).

 Zabluda: Kada uskrsne, osoba će dobiti isto telo koje je imala pre smrti.

 Činjenica: Nakon smrti, telo osobe se raspada i nestaje (Propovednik 3:19, 20).