Vrati se na sadržaj

Šta će postići Božje Kraljevstvo?

Šta će postići Božje Kraljevstvo?

Odgovor iz Svetog pisma

 Božje Kraljevstvo će uništiti sve ljudske vlasti i vladaće nad celom zemljom (Danilo 2:44; Otkrivenje 16:14). Tada će Božje Kraljevstvo...

  •   Ukloniti zle, čija sebičnost nanosi štetu svim ljudima. „Zli će biti istrebljeni sa zemlje“ (Poslovice 2:22).

  •   Prekinuti sve ratove. „[Bog] prekida ratove do kraja zemlje“ (Psalam 46:9).

  •   Doneti blagostanje i sigurnost. „Svako će sedeti pod svojom lozom i pod svojom smokvom i niko ih neće plašiti“ (Mihej 4:4).

  •   Pretvoriti zemlju u raj. „Radovaće se pustinja i bezvodni kraj, veseliće se pusta zemlja i procvetaće kao šafran“ (Isaija 35:1).

  •   Obezbediti svima smisaon i prijatan posao. „[Božji] će izabranici uživati u plodovima svojih ruku. Neće se uzalud truditi“ (Isaija 65:21-23).

  •   Ukloniti bolest. „Niko od stanovnika neće reći: ’Bolestan sam‘ “ (Isaija 33:24).

  •   Prekinuti proces starenja. „Neka telo njegovo postane sveže kao u mladosti, neka se vrati u dane mladalačke snage svoje‘“ (Jov 33:25).

  •   Vratiti mrtve u život. „Svi koji su u grobovima [će] čuti [Isusov] glas i izaći će“ (Jovan 5:28, 29).