Vrati se na sadržaj

Poreklo života

Neurolog govori o svojoj veri

Profesor Radžeš Kalarija govori o svom istraživačkom radu i zaključcima do kojih je došao. Kako se zainteresovao za nauku? Šta ga je navelo da preispita svoje verovanje o poreklu života?

Iren Hof Loranso: Ortopedski hirurg govori o svojoj veri

Njen rad na polju protetike pokrenuo ju je da preispita teoriju evolucije.

Monika Ričardson: Doktorka govori o svojoj veri

Ona se pitala da li je rođenje igra slučaja ili rezultat inteligentnog uma? Do kakvog je zaključka došla?

Embriolog govori o svojoj veri

Profesor Jan-Der Sju je verovao u evoluciju, ali je promenio mišljenje nakon što je počeo da se bavi naučnoistraživačkim radom.

Hirurg govori o svojoj veri

Dr Giljermo Perez je godinama verovao u evoluciju pre nego što se uverio da ljudsko telo nije moglo nastati slučajno, već da ga je Bog stvorio. Zašto je promenio mišljenje?

Nefrolog govori o svojoj veri

Zašto je doktorka koja je ranije bila ateista počela da razmišlja o Bogu i smislu života? Šta ju je navelo da promeni svoje gledište?

Softverski inženjer govori o svojoj veri

Dr Fan Ju je na početku svoje naučne karijere verovao u evoluciju, ali sada veruje da je život nastao stvaranjem. Zašto je promenio mišljenje?

Masimo Tistareli: Profesor robotike govori o svojoj veri

Duboko poštovanje prema nauci navelo ga je da preispita svoju veru u evoluciju.

Doktor fizičkih nauka govori o svojoj veri

Dva dokaza iz prirode uverila su Venlong Hea da postoji Stvoritelj.

Naučni istraživač govori o svojoj veri

Frederik Dimulen se razočarao u religiju i zato je bio ateista. Kako mu je proučavanje Biblije i izučavanje građe živih organizama pomoglo da se uveri da postoji Stvoritelj?

Biotehnolog govori o svojoj veri

Dr Hans Kristijan Kotlar je izučavao imunološki sistem i to ga je navelo da preispita svoje gledište o poreklu života. Kako mu je proučavanje Biblije pomoglo da pronađe odgovore na svoja pitanja?

Mikrobiolog govori o svojoj veri

Neverovatna složenost hemijskih procesa u ćelijama navela je Fengling Jang, koja se bavi naučnim radom, da preispita verovanje u evoluciju. Zašto?

Doktorka biohemije govori o svojoj veri

Saznajte koje su je naučne činjenice navele da poveruje u Boga i Bibliju.

Doktor biohemije govori o svojoj veri

Šta je ovog naučnika navelo da preispita svoje mišljenje o poreklu života i šta ga je uverilo da je Biblija od Boga?

Doktor matematičkih nauka govori o svojoj veri

Zašto profesor Džin Huang smatra da se njegova vera ne sukobljava s njegovim naučnim radom?

Pijanista govori o svojoj veri

Ovog bivšeg ateistu muzika je navela da počne da veruje u Boga. Šta ga je navelo da poveruje da je Biblija Božja Reč?

Petr Muzni: Profesor prava govori o svojoj veri

Rođen je pod komunističkim režimom. Verovanje u Stvoritelja je smatrano velikom glupošću. Zašto je promenio mišljenje?

„Siguran sam da je tvorac života Bog“

Pročitajte zašto je jedan naučnik promenio stav prema evoluciji, Bibliji i poreklu života.