Vrati se na sadržaj

Naučna tačnost Biblije

Kako možemo biti sigurni da je Sveto pismo verodostojno?

Ako je Bog autor Svetog pisma, ono treba da se razlikuje od svih drugih knjiga.

Da li je Sveto pismo u skladu s naukom?

Da li se nešto u Svetom pismu kosi s naukom?

Kada je Bog počeo da stvara svemir?

Odgovor leži u tome kako se reči „početak“ i „dan“ koriste u Postanku.

Zastarela ili ispred svog vremena?

Možda ćete se iznenaditi kad vidite koliko je Biblija tačna kad se dotiče nauke.

Kako nauka utiče na naš život

Postoji li „naučni dokaz koji opovrgava postojanje Boga“?

Razlozi za pouzdanje u Bibliju — naučna tačnost

Biblija nije naučni priručnik, ali da li je naučno tačna?

Da li Sveto pismo kaže da je zemlja ravna ploča?

Da li je ova drevna knjiga u skladu s naukom?

Ignac Semelvajs

Sve današnje porodice duguju zahvalnost ovom čoveku. Zašto?

Stranica iz istorije — Galileo

Godine 1992, papa Jovan Pavle II iznenadio je javnost svojom izjavom o Katoličkoj crkvi i njenom postupanju sa Galileom.

Stranica iz istorije Aristotel

Teorije ovog filozofa umnogome su uticale na učenja hrišćanskih crkava.

Božji zakoni o higijeni daleko ispred svog vremena

Drevni izraelski narod je bio zaštićen od mnogih zaraznih bolesti zahvaljujući tome što se držao Božjih zakona o higijeni, koji su bili daleko ispred svog vremena.