Vrati se na sadržaj

DA LI JE TO NEKO OSMISLIO?

Jaki zubi prilepka

 Običan prilepak, vrsta morskog puža sa kupastom ljušturom, ima neverovatno jake zube. Njegovi zubi su sastavljeni od veoma tankih, gusto zbijenih vlakana sačinjenih od čvrstog minerala poznatog kao getit. Ta vlakna su obavijena mekom proteinskom bazom.

 Razmislite o sledećem: Radula, deo ovog mekušca nalik jeziku, prekrivena je nizovima zakrivljenih zuba. Ti zubi su manji od jednog milimetra, a prilepak ih koristi kao turpiju. Pošto se hrani algama, njegovi zubi moraju biti izuzetno čvrsti i jaki da bi mogao da ih sastruže sa stena.

 Istraživači su pomoću mikroskopa atomskih sila izmerili vučnu silu koju zubi prilepka mogu da izdrže a da pritom ne puknu. Otkrili su da su njegovi zubi sastavljeni od najjačeg biološkog materijala koji je do sada otkriven – materijala jačeg i od svilene niti pauka. Vođa ovog istraživačkog tima izjavio je: „Cilj nam je da po ugledu na građu zuba prilepka stvaramo materijale sa sličnim karakteristikama.“

 Naučnici smatraju da bi se veštački materijali napravljeni po ugledu na biološki materijal od kog se sastoje zubi prilepka mogli koristiti u izradi automobila, brodova i aviona, pa čak i u stomatologiji, za pravljenje veštačkih zuba.

 Do kakvog ste zaključka došli? Da li su neverovatno jaki zubi prilepka nastali evolucijom ili su delo Stvoritelja?