Vrati se na sadržaj

ŠTA BIBLIJA ZAISTA NAUČAVA? (MATERIJAL ZA PROUČAVANJE)

Održimo se u Božjoj ljubavi (2. deo)

Ovaj materijal se temelji na 19. poglavlju knjige Šta Biblija zaista naučava?

Nakon što si saznao istinu o Bogu, šta će ti pomoći da mu se još više približiš? Kako da sačuvaš svoju ljubav prema Bogu?