Vrati se na sadržaj

ŠTA BIBLIJA ZAISTA NAUČAVA? (MATERIJAL ZA PROUČAVANJE)

Održimo se u Božjoj ljubavi (1. deo)

Ovaj materijal se temelji na 19. poglavlju knjige Šta Biblija zaista naučava?

Šta znači voleti Boga? Šta hrišćane pokreće da ga vole?