Vrati se na sadržaj

ŠTA BIBLIJA ZAISTA NAUČAVA?

Krštenje – važan korak u prijateljstvu s Bogom (3. deo)

Ovaj materijal se temelji na 18. poglavlju knjige Šta Biblija zaista naučava?

Šta simbolizuje krštenje? Šta se prema Bibliji očekuje od onoga ko preda svoj život Bogu?