Vrati se na sadržaj

Materijal za proučavanje

Preuzmi ove radne listove i koristi ih uz knjigu Šta Biblija zaista naučava? Preispitaj ono u šta veruješ, saznaj šta o tome kaže Biblija i nauči da braniš svoja uverenja.

1. POGLAVLJE

Šta je istina o Bogu? (1. deo)

Šta bi mogao odgovoriti nekome ko bi ti rekao: ’Bog kažnjava loše ljude tako što im nanosi patnju‘?

1. POGLAVLJE

Šta je istina o Bogu? (2. deo)

Da li je zaista moguće biti Božji prijatelj?

2. POGLAVLJE

Biblija – knjiga od Boga (1. deo)

Pošto su Bibliju pisali ljudi, kako onda ona može biti ’knjiga od Boga‘?

2. POGLAVLJE

Biblija – knjiga od Boga (2. deo)

Jedno obeležje Biblije, više od ostalih, uverava ljude da je ona knjiga od Boga.

3. POGLAVLJE

Kakva je Božja namera sa zemljom? (1. deo)

Da li je on nameravao da u svetu vlada ovakvo stanje?

3. POGLAVLJE

Kakva je Božja namera sa zemljom? (2. deo)

Ako je Bog nameravao da zemlja bude raj, zašto to nije tako?

3. POGLAVLJE

Kakva je Božja namera sa zemljom? (3. deo)

Da li Bog namerava da reši svetske probleme?

4. POGLAVLJE

Ko je Isus Hrist? (1. deo)

Šta možeš reći ako neko kaže da je Isus bio samo jedan dobar čovek?

4. POGLAVLJE

Ko je Isus Hrist? (2. deo)

Šta možeš reći nekome ko kaže da je Isus jednak Bogu?

4. POGLAVLJE

Ko je Isus Hrist? (3. deo)

Kako je na savršen način ispoljavao i snagu i nežnost?

5. POGLAVLJE

Otkupnina – najvredniji dar od Boga (1. deo)

Da li je moguće zaslužiti spasenje?

5. POGLAVLJE

Otkupnina – najvredniji dar od Boga (2. deo)

Kako to što je jedan čovek umro pre dve hiljade godina može uticati na tvoj život?

6. POGLAVLJE

Gde se nalaze mrtvi? (1. deo)

Da li ima života nakon smrti? Da li postoji pakao?

6. POGLAVLJE

Gde se nalaze mrtvi? (2. deo)

Da li je smrt sastavni deo života?

7. POGLAVLJE

Prava nada za tebi drage osobe koje su umrle (1. deo)

Ako žališ zbog smrti voljene osobe, da li to znači da nemaš čvrstu veru u uskrsenje?

7. POGLAVLJE

Prava nada za tebi drage osobe koje su umrle (2. deo)

Kako možeš odgovoriti nekome ko misli da uskrsenje zvuči suviše dobro da bi bilo istinito?

8. POGLAVLJE

Šta je Božje Kraljevstvo? (1. deo)

Zašto bi Bog izabrao ljude da vladaju kao kraljevi na nebu kada ima na hiljade vernih anđela?

8. POGLAVLJE

Šta je Božje Kraljevstvo? (2. deo)

Šta je Kraljevstvo već postiglo? Šta će još učiniti u budućnosti?

9. POGLAVLJE

Da li živimo u „poslednjim danima“? (1. deo)

Nekima je teško da poveruju da živimo u poslednjim danima. Zašto možeš biti siguran da živimo blizu kraja ovog poretka?

9. POGLAVLJE

Da li živimo u „poslednjim danima“? (2. deo)

Biblija kaže da će se i nešto dobro dešavati u poslednjim danima.

10. POGLAVLJE

Duhovna bića – kako utiču na nas? (1. deo)

Da li anđeli postoje? Postoje li zli anđeli? Ovaj materijal će ti pomoći da pronađeš odgovore.

10. POGLAVLJE

Duhovna bića – kako utiču na nas? (2. deo)

Da li je loše prizivati duhove?

11. POGLAVLJE

Zašto Bog dopušta patnju? (1. deo)

Ako je Bog svemoćan, zar nije on kriv za sve loše stvari koje se dešavaju?

11. POGLAVLJE

Zašto Bog dopušta patnju? (2. deo)

Biblija daje jasan i zadovoljavajuć odgovor na ovo teško pitanje.

12. POGLAVLJE

Zašto treba da budemo poslušni Bogu? (1. deo)

Možeš li i ti biti Božji prijatelj? Preispitaj svoja verovanja i zašto si ih usvojio, zatim saznaj šta Biblija naučava.

12. POGLAVLJE

Zašto treba da budemo poslušni Bogu? (2. deo)

Možemo li biti poslušni Bogu čak i kada nam Satana stvara probleme?

12. POGLAVLJE

Zašto treba da budemo poslušni Bogu? (3. deo)

Nije lako živeti u skladu s Božjim merilima. Ali da li je vredno truda?

13. POGLAVLJE

Cenimo život kao dar od Boga (1. deo)

Život je dar od Boga. Kako možemo pokazati da cenimo i svoj i tuđ život?

13. POGLAVLJE

Cenimo život kao dar od Boga (2. deo)

Ovaj materijal za proučavanje će ti pomoći i da preispitaš svoja verovanja i da ih objasniš drugima.

14. POGLAVLJE

Kako porodica može biti srećna? (1. deo)

Šta je potrebno za srećan brak? Preispitaj svoja verovanja i zašto si ih usvojio, zatim saznaj šta Biblija naučava i kako pomoću ovog radnog lista svoja verovanja možeš objasniti drugima.

14. POGLAVLJE

Kako porodica može biti srećna? (2. deo)

Kako roditelji i deca mogu da se ugledaju na Isusa? Preispitajte svoja verovanja i saznajte šta o tome kaže Biblija.

15. POGLAVLJE

Kako prepoznati pravu religiju? (1. deo)

Da li se Bogu dopadaju sve religije? Ukoliko mu se ne dopadaju, kako možeš prepoznati koja je prava? Saznaj šta Biblija naučava i preispitaj svoja verovanja.

15. POGLAVLJE

Kako prepoznati pravu religiju? (2. deo)

Da bismo ugodili Bogu, da li je dovoljno samo verovati u njega ili on zahteva nešto više od svojih slugu?

16. POGLAVLJE

Služimo Bogu na ispravan način (1. deo)

Da li Bog odobrava korišćenje ikona i kipova, rođendane i verske praznike? Šta Biblija kaže o tome?

16. POGLAVLJE

Služimo Bogu na ispravan način (2. deo)

Kako možemo taktično objasniti svoja verovanja i pokazati poštovanje prema sagovornicima?

17. POGLAVLJE

Molitva nam pomaže da budemo bliski s Bogom (1. deo)

Kako možeš biti blizak s Bogom? Kao možeš znati da li Bog sluša tvoje molitve?

17. POGLAVLJE

Molitva nam pomaže da budemo bliski s Bogom (2. deo)

Saznajte šta Biblija kaže o tome kako i kada treba da se molimo.

17. POGLAVLJE

Molitva nam pomaže da budemo bliski s Bogom (3. deo)

Biblija nam otkriva da Bog na razne načine odgovara na naše molitve. Kada i kako bi mogao da odgovori na tvoje molitve?

18. POGLAVLJE

Krštenje – važan korak u prijateljstvu s Bogom (1. deo)

Zašto hrišćani treba da se krste? Šta treba da podstakne nekoga da se krsti?

18. POGLAVLJE

Krštenje – važan korak u prijateljstvu s Bogom (2. deo)

Koje korake hrišćanin treba da preduzme pre nego što se preda Bogu? Kako predanje utiče na sve druge odluke koje će kasnije doneti?

18. POGLAVLJE

Krštenje – važan korak u prijateljstvu s Bogom (3. deo)

Šta se očekuje od onoga ko preda svoj život Bogu? Zašto hrišćani koji iskreno vole Boga mogu biti sigurni da će uspeti da žive u skladu sa svojim predanjem?

19. POGLAVLJE

Održimo se u Božjoj ljubavi (1. deo)

Kako možeš sačuvati blizak odnos s Jehovom? Ovaj materijal za proučavanje će ti pomoći da preispitaš svoja verovanja i da ih objasniš drugima.

19. POGLAVLJE

Održimo se u Božjoj ljubavi (2. deo)

Nakon što si saznao istinu o Bogu, šta će ti pomoći da mu se još više približiš? Kako da sačuvaš svoju ljubav prema Bogu?