Vrati se na sadržaj

VIDEO-LEKCIJE

Uvodi u biblijske knjige

Ove kratke video-lekcije pružaju važne informacije o istorijskom kontekstu biblijskih knjiga. One će obogatiti vaše čitanje i proučavanje Biblije.

Uvod u Postanak

Knjiga Postanak opisuje nastanak čovečanstva i kako su se pojavili greh i smrt.

Uvod u Izlazak

Bog je izbavio Izraelce iz ropstva u Egiptu i stvorio od njih narod koji mu služi.

Uvod u Levitsku

Knjiga Levitska objašnjava da je Bog svet i zašto je važno da i mi budemo sveti.

Uvod u Brojeve

Pogledajte koliko je važno da budemo poslušni Jehovi i da poštujemo one koji predvode u njegovom narodu.

Uvod u Ponovljene zakone

Zapazite kako se iz Zakona koji je Jehova dao Izraelcima vidi koliko ih je voleo.

Uvod u Jezdrinu knjigu

Jehova je ispunio obećanje da će osloboditi svoj narod iz vavilonskog ropstva i da će obnoviti pravu religiju u Jerusalimu.

Uvod u Nemijinu knjigu

Biblijska knjiga Nemija pruža važne pouke svima koji danas služe istinitom Bogu.

Uvod u Knjigu o Jestiri

Uzbudljivi događaji iz Jestirinog vremena ojačaće tvoju veru u to da Jehova Bog i danas može izbaviti svoj narod iz svake nevolje.

Uvod u Knjigu o Jovu

Svi koji vole Jehovu biće iskušani. Knjiga o Jovu uverava nas da možemo ostati verni Jehovi i podržati njegovo pravo da vlada.

Uvod u Psalme

U Psalmima se podržava Jehovina vrhovna vlast, u njima se vidi kako Jehova pomaže onima koji ga vole i pruža im utehu i kako će se pod Božjim Kraljevstvom svet promeniti.

Uvod u Poslovice

Poslovice sadrže Božje savete za praktično sve aspekte života — od vođenja poslova pa do porodičnih stvari.

Uvod u Knjigu Propovednika

Kralj Solomon ističe šta je u životu zaista važno, a šta je suprotno Božjoj mudrosti.

Uvod u Pesmu nad pesmama

Postojana ljubav između Sulamke i pastira opisana je kao „plamen koji dolazi od Jah“. Zašto?

Uvod u knjigu proroka Isaije

Knjiga proroka Isaije sadrži nepogrešiva proročanstva koja mogu ojačati vaše poverenje da je Jehova Bog onaj koji uvek ispunjava svoja obećanja i da je on Bog našeg spasenja.

Uvod u Knjigu proroka Jeremije

Jeremija je verno služio kao prorok uprkos mnogim teškoćama. Kako njegov primer može koristiti današnjim hrišćanima?

Uvod u Tužbalice

Tužbalice, koje je napisao prorok Jeremija, govore o žalosti nakon uništenja Jerusalima, ali i o tome kako pokajanje vodi do Božjeg milosrđa.

Uvod u Knjigu proroka Jezekilja

Jezekilj je ponizno i hrabro radio sve što mu je Bog zapovedio, koliko god da je to bilo teško. Njegov primer je za nas od neprocenjive vrednosti.

Uvod u Knjigu proroka Danila

Danilo i njegovi drugovi su ostali verni Jehovi u svim okolnostima. Njihov primer, kao i činjenica da su se proročanstva ispunila, koriste i nama koji živimo u vremenu kraja.

Uvod u Knjigu proroka Osije

Osijino proročanstvo otkriva nešto veoma važno o Jehovinom milosrđu prema onima koji se kaju zbog svojih greha i o tome kako želi da mu služimo.

Uvod u Knjigu proroka Joila

Joilo je prorokovao o dolazećem „Jehovinom danu“ i otkrio šta je presudno za preživljavanje. Danas je važnije nego ikad da obratimo pažnju na njegovo proročanstvo.

Uvod u Knjigu proroka Amosa

Jehova je ovog poniznog čoveka upotrebio za važan zadatak. Koje vredne pouke možemo izvući iz Amosovog primera?

Uvod u Knjigu proroka Avdije

Knjiga proroka Avdije je najkraća knjiga u hebrejskom delu Svetog pisma, to jest Starom zavetu. Ovo proročanstvo pruža nadu i obećava da će Jehovino pravo da vlada biti zauvek potvrđeno.

Uvod u Knjigu proroka Jone

Ovaj prorok je prihvatio ispravku, izvršio svoj zadatak i dobio veoma važnu pouku o Božjoj vernoj ljubavi i milosrđu. Njegova iskustva će ostaviti snažan utisak na vas.

Uvod u Knjigu proroka Miheja

Ovo nadahnuto proročanstvo jača naše uverenje da Jehova od nas očekuje samo ono što je razumno i za našu korist.

Uvod u Knjigu proroka Nauma

Ovo proročanstvo nas uverava da Jehova uvek ispunjava svoju reč i pruža utehu svima koji traže mir i spas pod njegovim Kraljevstvom.

Uvod u Knjigu proroka Avakuma

Možemo biti sigurni da Jehova uvek zna kada je najbolje vreme i koji je najbolji način da izbavi svoj narod.

Uvod u Knjigu proroka Sofonije

Zašto treba da se čuvamo razmišljanja da Jehovin dan suda neće doći?

Uvod u Knjigu proroka Ageja

Ovo proročanstvo ističe da služenje Bogu treba da nam bude važnije od ličnih interesa.

Uvod u Knjigu proroka Zaharije

Brojne nadahnute vizije i proročanstva ojačali su Božji narod u prošlosti. Ta ista proročanstva uveravaju i nas danas u Jehovinu podršku.

Uvod u Knjigu proroka Malahije

To je proročanstvo koje potvrđuje nepromenljivost Jehovinih merila i veličinu njegovog milosrđa i njegove ljubavi. Ovo proročanstvo pruža važne pouke i za naše vreme.

Uvod u Jevanđelje po Mateju

Saznajte zanimljive detalje o ovoj biblijskoj knjizi, prvoj od četiri jevanđelja.

Uvod u Jevanđelje po Marku

Jevanđelje po Marku, iako najkraće, pruža uvid u to kako će Isus vladati kao Kralj Božjeg Kraljevstva.

Uvod u Jevanđelje po Luki

Koje informacije se nalaze samo u Lukinom jevanđelju?

Uvod u Jevanđelje po Jovanu

U svom jevanđelju Jovan ističe koliko je Isus voleo ljude, kako je pružio primer poniznosti i kako je potvrdio da je on Mesija, budući Kralj Božjeg Kraljevstva.

Uvod u Dela apostolska

Hrišćani u prvom veku su ulagali mnogo truda kako bi stvarali učenike od ljudi iz svih naroda. Biblijska knjiga Dela apostolska može vam pomoći da budete revniji u službi propovedanja.

Uvod u Poslanicu Rimljanima

Nadahnuti zapis koji govori o Jehovinoj nepristrasnosti i važnosti iskazivanja vere u Isusa Hrista.

Uvod u Prvu poslanicu Korinćanima

U svom pismu Pavle govori o jedinstvu, moralnoj čistoći, ljubavi i veri u uskrsenje.

Uvod u Drugu poslanicu Korinćanima

Jehova, „Bog svake utehe“, jača i podupire svoje sluge.

Uvod u Poslanicu Galatima

Pavlova poslanica Galatima je korisna i nama danas. Ona može pomoći svim pravim hrišćanima da ostanu verni.

Uvod u Poslanicu Efešanima

Ova poslanica govori o tome da je Božja namera da se preko Isusa Hrista uspostavi mir i jedinstvo.

Uvod u Poslanicu Filipljanima

Ako smo postojani uprkos kušnjama, možemo podstaći druge da i oni ostanu čvrsti.

Uvod u Poslanicu Kološanima

Jehova je srećan kada primenjujemo ono što učimo, kada drage volje opraštamo jedni drugima i kada uvažavamo Isusov položaj i autoritet.

Uvod u Prvu poslanicu Solunjanima

Moramo ostati duhovno budni, jačati u veri, neprestano se moliti i hrabriti jedni druge.

Uvod u Drugu poslanicu Solunjanima

Pavle piše braći da Jehovin dan još nije došao kao što su neki tvrdili i podstiče ih da ostanu čvrsti u veri.

Uvod u Prvu poslanicu Timoteju

Pavle je u 1. Timoteju pružio smernice o nekim organizacionim stvarima u skupštini, i upozorio na lažna učenja i ljubav prema novcu.

Uvod u Drugu poslanicu Timoteju

Pavle podstiče Timoteja da potpuno izvrši svoju službu.

Uvod u Poslanicu Titu

Poslanica Titu govori o problemima koje su imale skupštine na Kritu i navodi uslove koje braća treba da ispunjavaju da bi bili starešine.

Uvod u Poslanicu Filimonu

Ova kratka, ali snažna poslanica sadrži praktične pouke o poniznosti, dobroti i opraštanju.

Uvod u Poslanicu Jevrejima

Način na koji hrišćani služe Bogu zasnovan je na nečemu mnogo uzvišenijem od doslovnih hramova i životinjskih žrtava.

Uvod u Jakovljevu poslanicu

Jakov živopisnim ilustracijama prenosi važne pouke o hrišćanskom življenju.

Uvod u Prvu Petrovu poslanicu

Petar nas u svojoj prvoj poslanici podstiče da marljivo služimo Bogu i da sve svoje brige bacimo na njega.

Uvod u Drugu Petrovu poslanicu

Druga Petrova poslanica nas podstiče da sačuvamo veru dok čekamo nova nebesa i novu zemlju.

Uvod u Prvu Jovanovu poslanicu

Jovanova poslanica nas upozorava na antihriste i pomaže nam da razumemo šta treba a šta ne treba da volimo.

Uvod u Drugu Jovanovu poslanicu

Druga Jovanova poslanica nas podstiče da hodimo u istini i da se čuvamo varalica.

Uvod u Treću Jovanovu poslanicu

Treća Jovanova poslanica pruža lepu pouku o gostoljubivosti.

Uvod u Judinu poslanicu

Juda razotkriva zlonamerne ljude koji pokušavaju da obmanu i iskvare prave hrišćane.

Uvod u Otkrivenje

Upečatljive vizije iz knjige Otkrivenje prikazuju šta će Bog putem svog Kraljevstva učiniti za ljude.

Saznajte više

KNJIGE I BROŠURE

Sveto pismo — koju nam poruku prenosi?

Koja je glavna poruka Svetog pisma?