Vrati se na sadržaj

ŠTA BIBLIJA ZAISTA NAUČAVA? (MATERIJAL ZA PROUČAVANJE)

Služimo Bogu na ispravan način (1. deo)

Ovaj materijal se temelji na 16. poglavlju knjige Šta Biblija zaista naučava?

Da li Bog odobrava korišćenje ikone i kipova? Kako treba da gledamo na rođendane i verske praznike? Pogledaj šta Biblija kaže o tome.