Vrati se na sadržaj

ŠTA BIBLIJA ZAISTA NAUČAVA? (MATERIJAL ZA PROUČAVANJE)

Molitva nam pomaže da budemo bliski s Bogom (3. deo)

Ovaj materijal se temelji na 17. poglavlju knjige Šta Biblija zaista naučava?

Da li Bog zaista odgovara na naše molitve? Ako odgovara, kako to čini?