Vrati se na sadržaj

ŠTA BIBLIJA ZAISTA NAUČAVA? (MATERIJAL ZA PROUČAVANJE)

Krštenje – važan korak u prijateljstvu s Bogom (1. deo)

Ovaj materijal se temelji na 18. poglavlju knjige Šta Biblija zaista naučava?

Zašto hrišćani treba da se krste? Šta treba da ih podstakne da to učine? Pogledajte šta Biblija kaže o tome.