Vrati se na sadržaj

ŠTA BIBLIJA NAUČAVA?

Ko je Isus Hrist? (3. deo)

Ovaj materijal se temelji na 4. poglavlju knjige Šta Biblija zaista naučava?

Saznaj koje je osobine Isus ispoljavao dok je bio na zemlji i šta nam one otkrivaju o njegovom Ocu.