Vrati se na sadržaj

ŠTA BIBLIJA NAUČAVA?

Ko je Isus Hrist? (2. deo)

Ovaj materijal se temelji na 4. poglavlju knjige Šta Biblija zaista naučava?

Razmotri biblijske dokaze da Isus nije jednak Bogu.