Vrati se na sadržaj

ŠTA BIBLIJA NAUČAVA?

Ko je Isus Hrist? (1. deo)

Ovaj materijal se temelji na 4. poglavlju knjige Šta Biblija zaista naučava?

Saznaj zašto Isus nije bio samo jedan dobar čovek.