Vrati se na sadržaj

ŠTA BIBLIJA ZAISTA NAUČAVA? (MATERIJAL ZA PROUČAVANJE)

Cenimo život kao dar od Boga (2. deo)

Ovaj materijal se temelji na 13. poglavlju knjige Šta Biblija zaista naučava?

Saznaj šta Biblija govori o zloupotrebi krvi i kako nam jedina ispravna upotreba krvi može spasti život.