Vrati se na sadržaj

ŠTA BIBLIJA ZAISTA NAUČAVA? (MATERIJAL ZA PROUČAVANJE)

Cenimo život kao dar od Boga (1. deo)

Ovaj materijal se temelji na 13. poglavlju knjige Šta Biblija zaista naučava?

Zašto treba da cenimo život? Kako možemo pokazati da cenimo i svoj i tuđ život?