Vrati se na sadržaj

ŠTA BIBLIJA ZAISTA NAUČAVA? (MATERIJAL ZA PROUČAVANJE)

Duhovna bića – kako utiču na nas? (1. deo)

Ovaj materijal se temelji na 10. poglavlju knjige Šta Biblija zaista naučava?

Pogledaj šta Biblija kaže o anđelima – o onima koji su verni Bogu i o onima koji nisu.