Vrati se na sadržaj

UČIMO UZ SLIKE

Šta učimo od Noja?

Preuzmite i odštampajte sliku, dovršite je, a zatim u krugu porodice odgovorite na navedena pitanja.