Vrati se na sadržaj

OBJAŠNJENJE BIBLIJSKIH STIHOVA

Jeremija 29:11: „Ja znam misli koje mislim za vas“

Jeremija 29:11: „Ja znam misli koje mislim za vas“

 „’Ja dobro znam šta nameravam s vama‘, kaže Jehova a. ’Želim da imate mir, a ne nevolju, da imate lepu budućnost i nadu‘ “ (Jeremija 29:11, prevod Novi svet).

 „Ja znam misli koje mislim za vas, govori Gospod, misli dobre a ne zle, da vam dam pošljedak kakav čekate“ (Jeremija 29:11, Daničić–Karadžić).

Značenje Jeremije 29:11

 Jehova Bog je svojim slugama obećao da će im u budućnosti dati mir. Iako su ove reči bile upućene ljudima u prošlosti, one i dalje opisuju Božje misli. On je „Bog, koji daje nadu“ (Rimljanima 15:13). Ta obećanja je sačuvao u Bibliji da bismo i mi mogli da se nadamo boljoj budućnosti (Rimljanima 15:4).

Kontekst Jeremije 29:11

 Ove reči su bile deo pisma upućenog Izraelcima, koji su iz Jerusalima bili odvedeni u zarobljeništvo u Vavilon (Jeremija 29:1). b Bog je tim izgnanicima rekao da će dugo ostati u zarobljeništvu i da treba da grade kuće, sade bašte i podižu porodicu (Jeremija 29:4-9). Ali još im je rekao: „Kad prođe 70 godina u Vavilonu, obratiću pažnju na vas i ispuniću obećanje koje sam vam dao i vratiću vas [u Jerusalim]“ (Jeremija 29:10). Bog im je tako obećao da ih neće zaboraviti i da će se oni jednog dana vratiti u svoju domovinu (Jeremija 31:16, 17).

 Bog je održao obećanje koje je dao Izraelcima. Kao što je bilo prorečeno, persijski kralj Kir osvojio je Vavilon (Isaija 45:1, 2; Jeremija 51:30-32). Zatim je Kir dozvolio Izraelcima da se vrate u svoju domovinu. Nakon 70 godina zarobljeništva, vratili su se u Jerusalim (2. Letopisa 36:20-23; Jezdra 3:1).

 Ispunjenje obećanja iz Jeremije 29:11 hrabri one koji se danas nadaju da će se Božja obećanja ispuniti. Ta obećanja obuhvataju i to da će Božje Kraljevstvo pod vlašću Hrista Isusa doneti mir na celoj zemlji (Psalam 37:10, 11, 29; Isaija 55:11; Matej 6:10).

Zablude o Jeremiji 29:11

 Zabluda: Bog ima određeni plan za svakog čoveka.

 Činjenica: Bog svima dopušta da izaberu kako će živeti. On je reči iz Jeremije 29:11 uputio svim Izraelcima u Vavilonu i želeo je da svi oni u budućnosti uživaju u miru (Jeremija 29:4). Međutim, svakom pojedincu je dozvolio da izabere da li će biti deo takve budućnosti (Ponovljeni zakoni 30:19, 20; Jeremija 29:32). Oni koji su želeli da služe Bogu pokazali su to tako što su mu se iskreno molili (Jeremija 29:12, 13).

 Zabluda: Bog će svoje sluge nagraditi materijalnim dobrima.

 Činjenica: Izraz „misli dobre“ koji se nalazi u Jeremiji 29:11 prevod je hebrejske reči koja znači „mir, zdravlje i blagostanje“. Na osnovu konteksta vidi se da Bog izgnanim Izraelcima nije obećao bogatstvo, već mir i dobar život. Oni će i dalje postojati kao narod i jednog dana će se vratiti u Jerusalim (Jeremija 29:4-10).

Pročitajte celo 29. poglavlje Jeremije, sa svim pratećim fusnotama i unakrsnim referencama.

a Jehova je Božje lično ime (Psalam 83:18).

b U vezi sa Jeremijom 29:11 u jednom delu se kaže: „Ovo je jedno od najlepših obećanja zabeleženih u Bibliji, koje pokazuje koliko je Jahve [Jehova] bio samilostan prema izgnanicima i koje im je konačno pružilo pravi razlog za nadu i optimizam“ (The Expositor’s Bible Commentary, 7. tom, strana 360).