Vrati se na sadržaj

OBJAŠNJENJE BIBLIJSKIH STIHOVA

Isaija 41:10: „Ne boj se, jer sam ja s tobom“

Isaija 41:10: „Ne boj se, jer sam ja s tobom“

 „Ne boj se, jer sam ja s tobom. Ne osvrći se plašljivo, jer sam ja tvoj Bog. Ja ću te ojačati i pomoći ću ti. Podržaću te svojom pravednom desnicom“ (Isaija 41:10, prevod Novi svet).

 „Ne boj se, jer sam ja s tobom; ne plaši se, jer sam ja Bog tvoj; ukrijepiću te i pomoći ću ti, i poduprijeću te desnicom pravde svoje“ (Isaija 41:10, Daničić–Karadžić).

Značenje Isaije 41:10

 Jehova a Bog uverava svoje verne sluge da će im pomagati, u kakvim god problemima da se nađu.

 „Jer sam ja s tobom.“ Jehova kaže svojim slugama da nemaju razloga da se plaše jer nisu sami. Možemo reći da je Jehova sa svojim slugama zato što vidi kroz šta prolaze i čuje njihove molitve (Psalam 34:15; 1. Petrova 3:12).

 „Jer sam ja tvoj Bog.“ Ovim rečima Jehova podseća svoje sluge da je on i dalje njihov Bog i da ih nije odbacio bez obzira na njihove okolnosti. Mogu biti sigurni da ništa ne može sprečiti Boga da im pritekne u pomoć (Psalam 118:6; Rimljanima 8:32; Jevrejima 13:6).

 „Ja ću te ojačati i pomoći ću ti. Podržaću te svojom pravednom desnicom.“ Jehova koristi tri različita izraza da bi preneo istu misao, čime želi da istakne da će sigurno pomoći svojim slugama. Na slikovit način nam dočarava kako reaguje kad je njegovom narodu potrebna pomoć. Ako neko padne, Bog pruža svoju desnicu da ga podigne (Isaija 41:13).

 Bog pomaže svojim slugama i jača ih prvenstveno preko svoje Reči, Biblije (Isus Navin 1:8; Jevrejima 4:12). Na primer, Božja Reč pruža praktične savete onima koji se suočavaju sa kušnjama kao što su siromaštvo, bolest ili gubitak voljene osobe (Poslovice 2:6, 7). Osim toga, Bog posredstvom svetog duha, to jest svoje sile, pomaže svojim slugama da ostanu pribrani i ne pokleknu pod teretom problema (Isaija 40:29; Luka 11:13).

Kontekst Isaije 41:10

 Ove reči su bile prava uteha vernim Judejcima koji su kasnije bili odvedeni u zatočeništvo u Vavilon. Jehova je prorekao da će se pred kraj njihovog izgnanstva pojaviti vesti o osvajaču koji će pokoriti okolne narode i predstavljati pretnju za Vavilon (Isaija 41:2-4; 44:1-4). Vavilonci i drugi narodi su se plašili tih vesti, ali Judejci nisu imali razloga za strah jer im je Jehova obećao da će ih štititi. Jehova je tri puta rekao: „Ne boj se“ (Isaija 41:5, 6, 10, 13, 14).

 Iako su reči iz Isaije 41:10 prvobitno bile upućene vernim Judejcima u Vavilonu, Jehova se postarao da ostanu zabeležene da bi pružale utehu svim njegovim slugama (Isaija 40:8; Rimljanima 15:4). On i danas pomaže onima koji su mu verni, baš kao što je to činio u prošlosti.

Pročitajte celo 41. poglavlje Isaije, sa svim pratećim fusnotama i unakrsnim referencama.

a Jehova je Božje lično ime (Psalam 83:18).