Vrati se na sadržaj

OBJAŠNJENJE BIBLIJSKIH STIHOVA

Filipljanima 4:6, 7: „Ne brinite se ni za što“

Filipljanima 4:6, 7: „Ne brinite se ni za što“

 „Ne brinite se ni za šta, nego u svemu molitvom i usrdnim moljenjem iznesite svoje molbe Bogu, a uz to mu i zahvaljujte. I Božji mir koji prevazilazi ono što čovek može razumeti čuvaće vaše srce i vaš um preko Hrista Isusa“ (Filipljanima 4:6, 7, prevod Novi svet).

 „Ne brinite se ni za što nego u svemu molitvom i moljenjem sa zahvaljivanjem da se javljaju Bogu iskanja vaša. I mir Božij, koji prevazilazi svaki um, da sačuva srca vaša i misli vaše u Gospodu Isusu“ (Filipljanima 4:6, 7, Daničić–Karadžić).

Značenje Filipljanima 4:6, 7

 Onima koji veruju u Boga molitva može pomoći da se oslobode preterane zabrinutosti. On obećava da će im dati unutrašnji mir koji će im pomoći da se izbore sa svojim brigama. Taj mir će štititi njihove misli i emocije. U šestom stihu se navodi nekoliko vidova molitvi koje im mogu pomoći da dobiju takav mir.

 Usrdne molitve su molitve u kojima neko preklinje Boga za pomoć i obično ih upućuje kada je pod velikim stresom ili u opasnosti. Isus je upućivao takve molitve (Jevrejima 5:7). U stresnim situacijama ljudi imaju potrebu da se neprestano mole.

 Molbe su molitve u kojima od Boga tražimo nešto konkretno. Takve molitve se upućuju za sve što nas brine i u bilo kojoj situaciji. Međutim, iz Biblije saznajemo da molbe koje upućujemo Bogu moraju biti u skladu s njegovom voljom (1. Jovanova 5:14).

 Zahvaljivanje je vid molitve u kojoj izražavamo zahvalnost za ono što je Bog uradio za nas ili što će tek uraditi. Kada razmišljamo o tome za šta sve možemo biti zahvalni Bogu, bićemo radosniji (1. Solunjanima 5:16-18).

 Bog obećava da će dati unutrašnji mir onima koji mu upućuju takve molitve. Izraz „Božji mir“ opisuje spokoj koji imamo kada smo bliski s Bogom (Rimljanima 15:13; Filipljanima 4:9). Takav mir „prevazilazi ono što čovek može razumeti“ jer dolazi od Boga i može nam pomoći na načine koje ne možemo ni zamisliti.

 U ovom stihu se kaže da Božji mir može čuvati naše srce. Grčka reč koja je u ovom stihu prevedena sa „čuvati“ jeste zapravo izraz koji se koristio u vojsci. Kao što je vojna jedinica čuvala neki utvrđeni grad, tako Božji mir čuva nas u emocionalnom i mentalnom pogledu. Pomaže nam da nas problemi ne preokupiraju i da nas brige ne slome.

 Božji mir nas štiti „preko Hrista Isusa“ zato što nam je on omogućio da imamo blizak odnos s Bogom. Isus je dao svoj život kao otkupninu za naše grehe. Ako verujemo u njega, doživećemo mnoge lepe stvari koje je Bog obećao (Jevrejima 11:6). Osim toga, kad se molimo, Isus je posrednik između nas i Boga. Isus je rekao: „Do Oca se može doći samo preko mene“ (Jovan 14:6; 16:23).

Kontekst Filipljanima 4:6, 7

 Poslanica Filipljanima je pismo koje je apostol Pavle napisao hrišćanima u gradu Filipi. a U četvrtom poglavlju ove knjige, Pavle podstiče braću i sestre u toj skupštini da se raduju, a zatim zahvaljuje za njihov velikodušni dar koji ga je veoma obradovao (Filipljanima 4:4, 10, 18). On im otkriva da putem molitve mogu dobiti Božji mir, zatim navodi o čemu bi sve bilo dobro da razmišljaju i šta bi sve bilo dobro da rade da bi im „Bog mira“ pomagao (Filipljanima 4:8, 9).

a Nalazi se na području današnje Grčke.