U nekim zemljama sada je omogućeno onlajn davanje dobrovoljnih priloga za godišnje kongrese Jehovinih svedoka. Više informacijama o ovom načinu davanja priloga možete naći na stranici Kako dati prilog za međunarodno delo propovedanja.