Vrati se na sadržaj

9. SEPTEMBAR 2019.
ŠTA JE NOVO

Prevod Novi svet objavljen na šest jezika

Prevod Novi svet objavljen na šest jezika

U Johanesburgu, u Južnoafičkoj Republici, 6. septembra 2019. objavljeno je izlaženje biblijskog prevoda Novi svet na jeziku venda, a na jezicima afrikans i kosa objavljeno je revidirano izdanje tog prevoda Biblije. Narednog dana je u Ostravi, u Češkoj, objavljen revidirani biblijski prevod Novi svet na češkom i slovačkom jeziku. Ovaj prevod je takođe objavljen i na turkmenskom jeziku.

Prevod Novi svet trenutno postoji na 184 jezika, bilo da je reč o celoj Bibliji ili o nekim njenim delovima, a u taj broj je uključeno i 29 revidiranih izdanja zasnovanih na engleskom izdanju iz 2013. godine.