Пређи на садржај

Колико у свету има Јеховиних сведока?

Колико у свету има Јеховиних сведока?

Извештај за 2019. годину

Број Јеховиних сведока у свету

8 683 117

Број скупштина

119 712

Земље и територије где Јеховини сведоци проповедају

240

2019 Укупан збир

2019 Извештај по земљама и територијама

Како рачунате број Јеховиних сведока?

Као Јеховине сведоке рачунамо само оне који сваког месеца проповедају добру вест о Божјем Краљевству (Матеј 24:14). То обухвата како оне који су крштени као Јеховини сведоци тако и оне који то нису, али испуњавају услове да проповедају.

Да ли неко мора да приложи новац да би се сматрао Јеховиним сведоком?

Не. Прилози не играју никакву улогу у томе. Такође, они не утичу ни на то да ли ће неко имати посебна задужења или одговорности у нашој организацији (Дела апостолска 8:18-20). Заправо, већина прилога се даје анонимно. Сваки Сведок прилаже време, снагу и средства онолико колико то жели и у складу са својим околностима (2. Коринћанима 9:7).

Како знате колико њих проповеда?

Сведоци сваког месеца у својој скупштини предају извештај о времену које су провели у проповедању. То чине добровољно.

Прикупљени извештаји се сабирају и шаљу локалној подружници. Затим се извештај за сваку земљу или територију шаље нашем главном седишту у Сједињеним Државама.

На крају сваке службене године, * у свакој земљи се одређује највећи број Сведока. Те бројке се сабирају како би се добио број Сведока у свету. Детаљни извештај за сваку земљу, као и занимљивости из службе проповедања, објављују се у Годишњаку Јеховиних сведока. Ти извештаји нас храбре баш као што су слични извештаји храбрили и прве хришћане (Дела апостолска 2:41; 4:4; 15:3).

Да ли бројите и оне који су у контакту с вашом организацијом, али не проповедају?

Иако их не укључујемо у број Сведока, изражавамо им срдачну добродошлицу у нашим скупштинама. Многи присуствују годишњем обележавању Христове смрти, па се њихов број може приближно одредити када се од броја присутних на тој свечаности одузме број Сведока. Обележавању Христове смрти 2019. присуствовало је 20 919 041 особе.

Поред тога, с многима бесплатно проучавамо Библију иако они не посећују наше састанке. Током 2019, сваког месеца смо у просеку водили 9 618 182 библијских курсева, од којих се неки воде с једном, а неки с више особа у исто време.

Зашто је број Сведока према попису становништва некад већи него у вашој евиденцији?

Заводи за статистику обично сакупљају податке тако што питају људе којој вери припадају. На пример, Биро за попис становништва у Сједињеним Државама каже да је циљ пописа који они спроводе „да се утврди да ли испитаници себе сматрају делом неке верске заједнице“, додајући да су тако прикупљени подаци „пре субјективни, него објективни“. Нешто слично стоји и у Статистичком годишњаку Републике Србије за 2015: „Одговор на питање о вероисповести резултат је личног убеђења појединца заснованог на његовим схватањима религије.“ С друге стране, наши подаци се односе на оне који другима проповедају и предају извештај о томе, а не на оне који само тврде да су Сведоци.

^ одл. 18 Службена година траје од 1. септембра текуће до 31. августа наредне године. На пример, службена 2015. година траје од 1. септембра 2014. до 31. августа 2015.