Свако ко озбиљно приступа религији треба да буде уверен у то да је његова религија прихватљива за Бога и Исуса. У противном, зашто би припадао тој религији?

Исус Христ се није сложио с гледиштем да постоје многе религије, то јест многи путеви који воде до спасења, већ је рекао: „Уска су врата и тесан је пут који води у живот и мало је оних који га налазе“ (Матеј 7:14). Јеховини сведоци верују да су пронашли тај пут. Да није тако, потражили би неку другу религију.