Наше дело проповедања првенствено се финансира добровољним прилозима Јеховиних сведока. На састанцима се не сакупљају прилози, нити се од чланова узима десетак (Матеј 10:7, 8). Уместо тога, на нашим местима састајања налазе се кутије за прилоге како би они који желе да дају прилог могли то и учинити. Они који дају прилог остају непознати.

Један од разлога зашто можемо платити све своје трошкове јесте тај што немамо плаћено свештенство. Поред тога, Сведоци нису плаћени за то што иду од куће до куће, а и наша места састајања су скромна. Сваки прилог који се проследи подружницама Јеховиних сведока користи се за пружање помоћи жртвама природних катастрофа, покривање трошкова наших мисионара и путујућих слугу, градњу наших објеката за састајање у земљама у развоју и штампање и отпрему Библија и других хришћанских публикација.

Свако за себе одлучује да ли ће дати прилог за плаћање локалних трошкова, за наше међународно дело или и за једно и за друго. Свака скупштина редовно пружа финансијске извештаје својим члановима.