Грчки део Светог писма, превод Нови свет, објављен је 14. септембра 2018. на језику кикамба у Мачакосу, у Кенији, као и на језику њанека у Лубангу, у Анголи. Истог дана, у Кијамбуу, у Кенији, објављен је комплетан превод Нови свет на језику кикују. Два дана касније, у Манили, на Филипинима, објављен је ревидиран превод Нови свет на језику илоко. Превод Нови свет, у целини или неки његов део, објављен је на 172 језика укључујући и ревидирана издања на 15 језика.