Електронско издање брошуре Добре вести из Светог писма, које се може преузети с веб-сајта jw.org и у апликацији JW Library, од сада ће садржати и пропратне кратке филмове. Ако сте већ преузели брошуру Добре вести у апликацији JW Library, идите на ПУБЛИКАЦИЈЕ > СПРЕМНО ЗА АЖУРИРАЊЕ да бисте преузели последњу верзију ове брошуре, која садржи пропратне кратке филмове.