40:29–31

  • Орао може веома дуго да остане у ваздуху тако што једри помоћу термала, стубова узлазног топлог ваздуха. Кад пронађе термал, орао рашири крила и пушта да га ваздушни вртлози термала подижу све више и више. Када дође до одређене висине, он лагано прелази на наредни термал и процес се понавља

  • Као што се орао без напора диже у висине захваљујући термалима, тако и ми обављамо своју службу захваљујући снази коју нам даје Бог