Божје слуге су спремно чиниле све што је Бог тражио од њих

10:28-30, 32-39; 11:1, 2

  • Припремили су све што је било потребно да би прославили Празник сеница онако како је било прописано.

  • Сваки дан су се окупљали да би слушали читање Божјег Закона и били су радосни због тога.

  • Признали су грехе, молили се и тражили Јеховин благослов.

  • Народ је обећао да ће и даље подупирати праву религију.

На које су начине подупирали праву религију?

  • Склапали су бракове само са онима који служе Јехови

  • Давали су новчане прилоге

  • Држали су сабат

  • Доносили су дрва за олтар

  • Давали су Јехови првине од својих плодова и првенце од стоке