• Песма 102 и молитва

  • Уводне речи (до 3 мин.)

БЛАГО ИЗ БОЖЈЕ РЕЧИ

ПРИПРЕМА ЗА СЛУЖБУ ПРОПОВЕДАЊА

  • Први разговор: (до 2 мин.) wp17.6 насловна страна — Положи темељ за накнадну посету.

  • Накнадна посета: (до 4 мин.) wp17.6 насловна страна — Претходног пута си оставио часопис. Изврши накнадну посету и пређи на неку од наших публикација за проучавање Библије.

  • Библијски курс: (до 6 мин.) ld 12-13 — Изабери које ћете слике осматрати

ХРИШЋАНСКИ ЖИВОТ