Врсна жена позитивно утиче на репутацију свог мужа. У данима краља Лемуила, муж који је имао такву жену био је познат „на вратима градским“ (Псл 31:23). Данас многа браћа која су на добром гласу служе као старешине или слуге помоћници. Ако су ожењени, они могу служити у том својству само ако се њихове супруге пристојно понашају и пружају им подршку (1Ти 3:4, 11). Такве изузетне жене су веома вредне у очима својих мужева, али и скупштине.

Врсна жена помаже свом мужу тако што...