Можемо ли знати истину о Богу?

Зашто Бог жели да знамо истину о њему? прочитајте Јована 17:3

Бог је одувек имао начина да људима пренесе оно што жели. На пример, он је посредством светог духа, то јест своје силе, усмеравао библијске писце да запишу његове мисли (2. Петрова 1:20, 21). Истину о Богу можемо сазнати читајући Библију. (Прочитајте Јована 17:17 и 2. Тимотеју 3:16.)

Бог је у Библији открио много тога о себи. Обзнанио је зашто је створио људе, шта ће учинити за човечанство и како жели да живимо (Дела апостолска 17:24-27). Јехова Бог жели да сазнамо истину о њему. (Прочитајте 1. Тимотеју 2:3, 4.)

Зашто је Богу важно да волимо истину?

Јехова је Бог истине. Он је послао свог Сина, Исуса, да поучи људе истини. Зато су они који воле истину привучени Исусу (Јован 18:37). Бог жели да му управо такви људи служе. (Прочитајте Јована 4:23, 24.)

Сатана Ђаво је многе људе удаљио од Бога ширећи лажна учења о њему (2.  Коринћанима 4:3,  4). Људи који не воле оно што је добро привучени су таквим лажним учењима (Римљанима 1:25). Али милиони искрених људи налазе истину о Богу проучавајући Библију. (Прочитајте Дела апостолска 17:11.)