Шта су „залог“ и „печат“ које помазани хришћани добијају од Бога? (2. Кор. 1:21, 22)

Документи су се у прошлости оверавали утискивањем печатног прстена у глину или восак

Залог: Према једном речнику, грчки израз који је у 2. Коринћанима 1:22 преведен као „залог“ био је „правни и финансијски термин“ који је означавао „прву рату, депозит, капару, то јест јемство“. Био је то „део уговорене вредности који се некоме даје као знак да је погодба закључена или као јемство да ће се уговорене обавезе извршити“. Када неки Божји слуга буде помазан светим духом, он тако прима залог, а нераспадљиво небеско тело је његова плата, то јест награда, као што је описано у 2. Коринћанима 5:1-5. Део те награде је и бесмртност (1. Кор. 15:48-54).

Сродан израз се у савременом грчком језику користи за веренички прстен, што нас може подсетити на чињеницу да су помазаници обећани Христу као његова симболична невеста (2. Кор. 11:2; Откр. 21:2, 9).

Печат: Раније се печат користио као својеврстан потпис на уговорима или као доказ власништва и веродостојности нечега. Помазаници су „запечаћени“ светим духом као Божје власништво (Еф. 1:13, 14). Међутим, тај печат није трајног карактера. Помазаници ће бити завршно обележени печатом или непосредно пре него што се њихов живот заврши овде на земљи, наравно уколико остану верни Богу, или пре него што избије велика невоља (Еф. 4:30; Откр. 7:2-4).