ШТА МИСЛИТЕ?

Поклон је знак пажње и показује да је неко мислио на нас. Ко нам даје савршене поклоне?

„Сваки добар дар и сваки савршен поклон одозго је, јер долази од Оца небеских светлости“ (Јаковљева 1:17).

У овом издању Стражарске куле говори се о савршеном поклону који смо добили од Бога.