„Над празнином он је север разастро, земљу је обесио ни на чем.“

(Јов 26:7)

„Све реке теку у море, а море се ипак не препуни. Одакле реке теку, тамо се и враћају да би поново текле.“

(Проповедник 1:7)

„Он борави над кругом земаљским.“

(Исаија 40:22)