ПРИКАЗ
Текст
Слика

Тежина новчаних јединица из хебрејског дела Светог писма

Гера (1⁄20 сикла)

0,57 г

10 гера = 1 бека

Бека

5,7 г

2 беке = 1 сикал

Пим

7,8 г

1 пим = 2⁄3 сикла

Сикал као мерна јединица

Сикал

11,4 г

50 сикала = 1 мина

Мина

570 г

60 мина = 1 талант

Талант

34,2 кг

Дарик (персијски, златни)

8,4 г

Јездра 8:27

Тежина новчаних јединица из грчког дела Светог писма

Лептон (јеврејски, бакарни или бронзани)

1⁄2 кодранта

Лука 21:2

Кодрант (римски, бакарни или бронзани)

2 лепте

Матеј 5:26

Асарион (римски и провинцијски, бакарни или бронзани)

4 кодранта

Матеј 10:29

Денар (римски, сребрни)

64 кодранта

3,85 г

Матеј 20:10

1 дневница (12 сати)

 Драхма (грчка, сребрна)

3,4 г

Лука 15:8

1 дневница (12 сати)

Дидрахма (грчка, сребрна)

2 драхме

6,8 г

Матеј 17:24

2 дневнице

Тетрадрахма антиохијска

Тетрадрахма тирска (сребрни сикал тирски)

Тетрадрахма (грчка, сребрна; позната и као сребрни статер)

4 драхме

13,6 г

Матеј 17:27

4 дневнице

Мина

100 драхми

340 г

Лука 19:13

= отприлике 100 дневница

Талант

60 мина

20,4 кг

Матеј 18:24

Откривење 16:21

= отприлике 19-годишња зарада

Либра (римска)

327 г

Јован 12:3

„Либру скупоценог мирисног уља, правог нарда“