Пређи на садржај

Општа правила приватности Јеховиних сведока

Општа правила приватности Јеховиних сведока

Међународна верска организација Јеховиних сведока („верска организација“) поштује право појединца на приватност и заштиту података о личности. Ова организација је свесна неопходности отворене и искрене комуникације, као и неопходности сакупљања личних и осетљивих података о личности како би удовољила потребама Јеховиних сведока и обавила своју верску и хуманитарну делатност, а самим тим и потребе да се сачува поверљивост тих података и да се они заштите од злоупотребе (Пословице 15:22; 25:9). Поверљивост је од изузетне важности за нас (Пословице 20:19).

У многим земљама постоје закони чија је сврха да засигурају право појединца на приватност. Ова верска организација, укључујући и све њене подружнице, има дугу историју поштовања права на приватност и поверљивост, чак и пре него што су постојали закони о заштити података о личности. Верска организација ће наставити да штити информације које су јој откривене у складу са својим дугогодишњим обичајима.

Принципи заштите података. Верска организација користи све податке о личности у складу са следећим принципима:

  1. Подаци о личности користе се на поштен и законит начин.

  2. Подаци о личности се сакупљају, обрађују и користе само у мери која је неопходна за обављање верске и хуманитарне делатности верске организације.

  3. Подаци о личности су тачни и редовно се ажурирају. Свака неправилност биће благовремено отклоњена чим организација постане свесна њеног постојања.

  4. Подаци о личности чувају се само онолико колико је неопходно за законите сврхе организације.

  5. Обраћа се посебна пажња на поштовање права појединаца чијим се подацима располаже.

  6. Предузимају се одговарајуће организационе и техничке мере како би се спречило неовлашћено и незаконито коришћење података о личности. Сви подаци који се чувају у рачунарима заштићени су лозинкама које знају само овлашћени корисници. Канцеларије се након радног времена закључавају и приступ имају само овлашћене особе.

  7. Подружнице не размењују податке о личности осим ако то није неопходно да би се обавила верска и хуманитарна делатност верске организације, на шта су свој пристанак дали сви Јеховини сведоци тиме што су слободно и својевољно одлучили да постану Јеховини сведоци.

Ови принципи заштите података примењују се на коришћење података о личности о чему се говори у књизи Организовано извршавајмо Јеховину вољу, коју сваки Јеховин сведок добије када постане објавитељ. Више информација можете пронаћи у тој књизи.

Јеховини сведоци поштују право појединца на заштиту података о личности и осетљивих података о личности, као и на исправку или брисање података о личности и осетљивих података о личности, што је наведено у Општим правилима о коришћењу података о личности, у поднаслову Ваша права.

Горенаведена Општа правила приватности Јеховиних сведока представљају основна начела по којима Јеховини сведоци широм света обрађују податке о личности.