Пређи на садржај

Коришћење података о личности – Пољска

Коришћење података о личности – Пољска

Када особа постане објавитељ, она пристаје да међународна верска организација Јеховиних сведока – укључујући и локалну скупштину Јеховиних сведока, локалну подружницу и сличне организације које Јеховини сведоци користе – по закону користи њене податке о личности у складу са својим легитимним верским интересима. Објавитељи добровољно достављају своје податке о личности својој скупштини, као што је описано у књизи Организовано извршавајмо Јеховину вољу, како би могли да учествују у верским активностима које су повезане са исповедањем њихове вере и како би могли у духовном смислу да добију подршку (1. Петрова 5:2).

Док учествују у другим верским активностима, објавитељи могу доставити неке додатне податке Јеховиним сведоцима. Подаци о личности могу подразумевати име и презиме, датум рођења, пол, датум крштења, контакт информације или информације које се односе на духовно стање, службу проповедања или улогу у организацији Јеховиних сведока. Такви подаци обухватају информације које се односе на верска убеђења објавитеља и могу укључивати и друге осетљиве податке о личности. Коришћење података о личности може значити њихово прикупљање, бележење, организацију, структурирање и чување, као и сличне операције приликом обраде тих података.

Закон о заштити података у овој земљи је:

Уредба о заштити личних података од 10. маја 2018; Уредба о изменама и допунама неких уредби повезаних са усклађивањем са GDPR-ом од 21. фебруара 2019; Општа уредба о заштити података о личности (ЕУ) 2016/679 (GDPR).

Према овом Закону о заштити података, објавитељи пристају да Јеховини сведоци користе њихове податке о личности у верске сврхе, што укључује и следеће:

  • учествовање на неком састанку у локалној скупштини Јеховиних сведока и у некој добровољној активности или пројекту.

  • одлуку да се учествује на састанку, покрајинском састанку или конгресу који се снима и преноси како би се Јеховиним сведоцима широм света пружила духовна поука.

  • извршавање неког задатка или улоге у скупштини, што би подразумевало и стављање имена и задужења објавитеља на огласну таблу у Дворани Краљевства Јеховиних сведока.

  • вођење Скупштинских картица објавитеља.

  • службу коју обављају старешине Јеховиних сведока (Дела апостолска 20:28; Јаковљева 5:14, 15).

  • бележење контакт информација које ће се користити у хитним случајевима.

Подаци о личности ће се чувати неодређено време, то јест колико год буде било потребно за сврхе које су горе наведене или колико закон то захтева. Уколико објавитељ не жели да потпише формулар Обавештење и сагласност за обраду података о личности, Јеховини сведоци можда неће бити у могућности да процене да ли је неки објавитељ подобан за неку улогу у скупштини или за учествовање у некој верској активности.

Подаци о личности се могу слати, када је то примерено и потребно, некој организацији коју користе Јеховини сведоци. Објавитељи разумеју да се неке организације које Јеховини сведоци користе налазе у земљама чији закони предвиђају другачије степене заштите података од земље из које су подаци послати. Међутим, објавитељи разумеју да ће сви који добијају њихове податке о личности, а то могу бити организације које се налазе у главном седишту Јеховиних сведока у Сједињеним Државама, користити те податке у складу са Општим правилима приватности Јеховиних сведока.

Објавитељи имају право да приступе својим подацима о личности, да затраже њихово брисање, престанак њихове обраде и исправку било које неправилности у вези с њиховим подацима о личности које Јеховини сведоци поседују. Објавитељи могу у сваком тренутку опозвати своју сагласност за извесну употребу њихових података о личности. Ако објавитељ повуче своју сагласност за обраду података о личности, Јеховини сведоци можда и даље имају право да користе неке од тих података и без те сагласности, на основу легитимних верских интереса у које спадају и чување и обрада информација о међународном чланству Јеховиних сведока и на основу Закона о заштити података. Објавитељи су свесни да имају право да уложе жалбу органу који је задужен за заштиту података о личности у земљи у којој тренутно живе.

Како би заштитили податке о личности, Јеховини сведоци су усвојили низ процедуралних и техничких мера у складу са Законом о заштити података. Објавитељи разумеју да ће њиховим подацима о личности приступ имати само ограничен број овлашћених лица како би се испунила сврха обраде података.

Сва питања се могу послати лицу за заштиту података о личности, путем мејла:

DataProtectionOfficer.PL@jw.org.

Објавитељи разумеју да се контакт информације руковаоца подацима у земљи у којој живе, као и, где је то примењиво, представника и лица за заштиту података о личности, могу наћи на страници Заштита података: контакти на сајту jw.org.

С времена на време може се десити да се начин на који обрађујемо податке промени због промене наших верских активности, закона или врсте технологија које користимо. Ако икада буде било неопходно да променимо страницу Коришћење података о личности, све промене ћемо објавити на овој страници, како би објавитељи увек знали које информације прикупљамо и како их користимо. Молимо вас да с времена на време проверите да ли је дошло до неких промена на овој страници.