За језике који имају своје писмо, речи и изрази су написани и на латиничком писму.