У менију поред ставке у збирци изаберите опцију за копирање или брисање ставке. Померањем ставки можете им заменити места.