Пређи на садржај

Садржаји за преузимање

На овој страници се налазе информације које могу бити од користи медицинским стручњацима који лече пацијенте који су Јеховини сведоци.

 

Клиничке стратегије које не укључују трансфузију крви

Преглед безбедних и ефикасних бескрвних метода које се могу применити код пацијената којима је потребан хируршки захват. Ове стратегије укључују мултимодални, индивидуализовани приступ пацијенту током периоперативне неге.

Одбори Јеховиних сведока за односе с болницама

Јеховини сведоци су формирали глобалну мрежу за подршку лекарима који лече Јеховине сведоке. У овом документу се наводи која врста подршке је доступна лекарима и медицинским установама.

Верска и етичка питања у вези с лечењем

Преглед званичног става Јеховиних сведока према лечењу, коришћењу сопствене крви током операција и употреби фракција главних компоненти крви.

Клиничке стратегије за спречавање и контролу крварења и анемије без трансфузије крви код хируршких пацијената

Сажет преглед стратегија чувања крви које у комбинацији с наведеним информацијама на овој страници могу допринети спречавању примене трансфузије алогене крви код пацијената који се морају подврћи неком хируршком захвату. Овај документ садржи више од 500 стручних извора.

Клиничке стратегије без трансфузије крви у гинекологији и акушерству

Сажет преглед стратегија за бригу о породиљама и пацијенткињама са гинеколошким проблемима без трансфузије крви. Овај документ може да се користи за планирање спречавања и лечења послепорођајног крварења. Садржи линкове за стотине извора.

Клиничке стратегије за третман акутног гастроинтестиналног крварења и анемије без трансфузије крви

Сажет преглед клиничких стратегија за третман акутног крварења у горњим и доњим партијама гастроинтестиналног тракта без примене трансфузије алогене крви. Овај документ садржи линкове за више од 500 стручних извора из медицинске литературе.

Клиничке стратегије за спречавање крварења и анемије без трансфузије крви код пацијената у критичном стању

Сажет приказ признатих стратегија и мишљења стручњака о лечењу пацијената у критичном стању без употребе трансфузије крви. Овај документ садржи линкове ка више од 500 стручних извора.