Пређи на садржај

Педијатрија

Клиничке стратегије за лечење новорођенчади и деце без трансфузије крви. Изаберите неку од наведених области, а затим одговарајућу стратегију. Кликните на наслов да бисте отворили чланак или библиографски запис.

 

Преоперативна процена пацијента и процена ризика од трансфузије

Преоперативно планирање и припрема пацијента

Мултимодални, интердисциплинарни и индивидуализовани приступ

Преоперативно лечење анемије и оптимизација масе црвених крвних зрнаца

Антикоагулантна терапија и реверзија антикоагулантног ефекта

Ангиографичка емболизација или васкуларна оклузија

Хируршке методе за спречавање губитка крви

Минимално инвазивне методе

Лечење и контрола хемостазе

Збрињавање контролом телесне температуре (спречавање хипотермије)

Разуман одабир флуида и волумена телесних течности

Интраоперативна примена аутологене крви

Ограничење дијагностичке венепункције да би се избегла јатрогена анемија

Постоперативно лечење анемије

Оптимизација толеранције анемије

Прихватање умерене нормоволемијске анемије

Окружење са ограниченим ресурсима

Последице обилног крварења

Ризици трансфузије и дилеме

Клинички резултати

Економски резултати

Пренатално планирање ради спречавања трансфузије

Мултимодални, интердисциплинарни и индивидуализовани приступ

Лечење анемије код превремено рођене деце

Лечење хипербилирубинемије

Лечење тромбоцитопеније

Лечење и контрола хемостазе

Превенција анемије или тромбоцитопеније изазване лековима

Бактеријска сепса

Ограничење дијагностичке венепункције да би се избегла јатрогена анемија

Преоперативно лечење анемије и оптимизација масе црвених крвних зрнаца

Прихватање умерене нормоволемијске анемије

Толеранција на тромбоцитопенију

Окружење са ограниченим ресурсима

Ризици трансфузије и дилеме

Преоперативна процена пацијента и процена ризика од трансфузије

Преоперативно планирање и припрема пацијента

Мултимодални, интердисциплинарни и индивидуализовани приступ

Преоперативно лечење анемије и оптимизација масе црвених крвних зрнаца

Лечење тромбоцитопеније

Хируршке методе за спречавање губитка крви

Лечење и контрола хемостазе

Разуман одабир флуида и волумена телесних течности

Интраоперативна примена аутологене крви

Анестезиолошке методе за спречавање губитка крви

Ограничење дијагностичке венепункције да би се избегла јатрогена анемија

Постоперативно лечење анемије

Оптимизација толеранције анемије

Прихватање умерене нормоволемијске анемије

Окружење са ограниченим ресурсима

Ризици трансфузије и дилеме

Клинички резултати

Економски резултати

Преоперативна процена пацијента и процена ризика од трансфузије

Преоперативно планирање и припрема пацијента

Мултимодални, интердисциплинарни и индивидуализовани приступ

Преоперативно лечење анемије и оптимизација масе црвених крвних зрнаца

Лечење тромбоцитопеније

Лечење и контрола хемостазе

Збрињавање контролом телесне температуре (спречавање хипотермије)

Разуман одабир флуида и волумена телесних течности

Интраоперативна примена аутологене крви

Анестезиолошке методе за спречавање губитка крви

Ограничење дијагностичке венепункције да би се избегла јатрогена анемија

Постоперативно лечење анемије

Оптимизација толеранције анемије

Прихватање умерене нормоволемијске анемије

Окружење са ограниченим ресурсима

Последице обилног крварења

Ризици трансфузије и дилеме

Клинички резултати

Економски резултати