Пређи на садржај

Медицина и хирургија

Клиничке стратегије за лечење пацијената без трансфузије крви. Изаберите неку од наведених области, а затим одговарајућу стратегију. Кликните на наслов да бисте отворили чланак или библиографски запис.

 

Антенатална процена, болничка приправност и клиничко искуство

Мултимодални, интердисциплинарни, планирани и индивидуализовани приступ

Лечење анемије

Лечење тромбоцитопеније

Инхибиција или одлагање превременог порођаја

Убрзавање сазревања плућа фетуса због ризика од превременог рођења

Профилактичка периоперативна васкуларна оклузија

Интраоперативна примена аутологене крви

Активно вођење трећег порођајног доба

Утеротоници

Хируршка контрола постпарталног крварења

Привремене мере

Лечење и контрола хемостазе

Посматрање ради утврђивања постпорођајног крварења

Рана хистеректомија код упорног крварења

Ограничење дијагностичке венепункције да би се избегла јатрогена анемија

Лечење анемије у постпарталном периоду

Оптимизација толеранције анемије

Прихватање нормоволемијске анемије

Додаци за спречавање компликација код новорођенчади и мајки

Окружење са ограниченим ресурсима

Клинички резултати

Економски резултати

Мултимодални, интердисциплинарни, планирани и индивидуализовани приступ

Лечење тромбоцитопеније

Антикоагулантна терапија и реверзија антикоагулантног ефекта

Ограничење дијагностичке венепункције да би се избегла јатрогена анемија

Лечење и контрола хемостазе

Збрињавање контролом телесне температуре (спречавање хипотермије)

Превенција анемије или тромбоцитопеније изазване лековима

Оптимално снабдевање кисеоником и смањење потрошње кисеоника

Стратегија контроле оштећења

Спасавање крви

Лечење анемије

Оптимизација толеранције анемије

Прихватање нормоволемијске анемије

Последице обилног крварења

Ризици трансфузије и дилеме

Клинички резултати

Економски резултати

Преоперативна процена пацијента и процена ризика од трансфузије

Преоперативно планирање и припрема пацијента

Мултимодални, интердисциплинарни и индивидуализовани приступ

Преоперативно лечење анемије и оптимизација масе црвених крвних зрнаца

Антикоагулантна терапија и реверзија антикоагулантног ефекта

Ограничен недијагностификован губитак крви

Ангиографичка емболизација или васкуларна оклузија

Хируршке методе за спречавање губитка крви

Минимално инвазивне методе

Лечење и контрола хемостазе

Збрињавање контролом телесне температуре (спречавање хипотермије)

Разуман одабир флуида и волумена телесних течности

Интраоперативна примена аутологене крви

Постоперативно спасавање крви

Ограничење дијагностичке венепункције да би се избегла јатрогена анемија

Постоперативно лечење анемије

Оптимизација толеранције анемије

Прихватање нормоволемијске анемије

Окружење са ограниченим ресурсима

Последице обилног крварења

Ризици трансфузије и дилеме

Клинички резултати

Економски резултати

Преоперативна евалуација пацјента и процена ризичности трансфузије

Планирање пре почетка лечења и оптимизација пацијента

Мултимодални, интердисциплинарни и индивидуализовани приступ

Лечење анемије

Лечење тромбоцитопеније

Ангиографичка емболизација или васкуларна оклузија

Хируршке методе за спречавање губитка крви

Лечење и контрола хемостазе

Интраоперативна примена аутологене крви

Лечење неутропеније

Интезивна терапија методама лечења без крви

Индивидуализована или модификована хемотерапија (прилагођавање или одлагање дозе)

Трансплатација хематопоетских стем ћелија без трансфузије крви

Ограничење дијагностичке венепункције да би се избегла јатрогена анемија

Ограничен недијагностификован губитак крви

Прихватање нормоволемијске анемије

Последице обилног крварења

Ризици трансфузије и дилеме

Клинички резултати

Економски резултати

Преоперативна процена пацијента и процена ризика од трансфузије

Преоперативно планирање и припрема пацијента

Мултимодални, интердисциплинарни и индивидуализовани приступ

Преоперативно лечење анемије и оптимизација масе црвених крвних зрнаца

Лечење тромбоцитопеније

Антикоагулантна терапија и реверзија антикоагулантног ефекта

Хируршке методе за спречавање губитка крви

Лечење и контрола хемостазе

Збрињавање контролом телесне температуре (спречавање хипотермије)

Разуман одабир флуида и волумена телесних течности

Интраоперативна примена аутологене крви

Анестезиолошке методе за спречавање губитка крви

Ограничење дијагностичке венепункције да би се избегла јатрогена анемија

Постоперативно лечење анемије

Оптимизација толеранције анемије

Прихватање нормоволемијске анемије

Последице обилног крварења

Ризици трансфузије и дилеме

Клинички резултати

Економски резултати

Преоперативна процена пацијента и процена ризика од трансфузије

Преоперативно планирање и припрема пацијента

Мултимодални, интердисциплинарни и индивидуализовани приступ

Преоперативно лечење анемије и оптимизација масе црвених крвних зрнаца

Ангиографичка емболизација или васкуларна оклузија

Хируршке методе за спречавање губитка крви

Минимално инвазивне методе

Лечење и контрола хемостазе

Збрињавање контролом телесне температуре (спречавање хипотермије)

Интраоперативна примена аутологене крви

Анестезиолошке методе за спречавање губитка крви

Постоперативно спасавање крви

Ограничење дијагностичке венепункције да би се избегла јатрогена анемија

Прихватање нормоволемијске анемије

Клинички резултати

Економски резултати

Преоперативна процена пацијента и процена ризика од трансфузије

Преоперативно планирање и припрема пацијента

Мултимодални, интердисциплинарни и индивидуализовани приступ

Преоперативно лечење анемије и оптимизација масе црвених крвних зрнаца

Лечење тромбоцитопеније

Антикоагулантна терапија и реверзија антикоагулантног ефекта

Лечење и контрола хемостазе

Збрињавање контролом телесне температуре (спречавање хипотермије)

Разуман одабир флуида и волумена телесних течности

Интраоперативна примена аутологене крви

Анестезиолошке методе за спречавање губитка крви

Ограничење дијагностичке венепункције да би се избегла јатрогена анемија

Постоперативно лечење анемије

Оптимизација толеранције анемије

Прихватање нормоволемијске анемије

Последице обилног крварења

Ризици трансфузије и дилеме

Клинички резултати

Економски резултати

Мултимодални, интердисциплинарни и индивидуализовани приступ

Пре доласка у болницу

Антикоагулантна терапија и реверзија антикоагулантног ефекта

Брза артеријска емболизација или механичка васкуларна оклузија

Ограничење дијагностичке венепункције да би се избегла јатрогена анемија

Лечење и контрола хемостазе

Збрињавање контролом телесне температуре (спречавање хипотермије)

Оптимално снабдевање кисеоником

Оживљавање при хипотензији

Стратегија контроле оштећења

Спасавање крви

Лечење ране анемије

Прихватање нормоволемијске анемије

Клинички резултати

Економски резултати