Пређи на садржај

Пређи на помоћни мени

Јеховини сведоци

српски

Политика о заштити података о личности

Политика о заштити података о личности

Организација Јеховиних сведока поштује право појединца на приватност у складу с начелима која се налазе у Библији. Ова организација је свесна неопходности отворене и искрене комуникације, као и неопходности сакупљања личних и осетљивих података о личности како би удовољила потребама Јеховиних сведока и обавила своју верску и хуманитарну делатност, а самим тим и потребе да се сачува поверљивост тих података и да се они заштите од злоупотребе (Пословице 15:22; 25:9). Поверљивост је од изузетне важности за нас (Пословице 20:19).

У многим земљама постоје закони чија је сврха да засигурају право појединца на приватност. Организација Јеховиних сведока има дугу историју поштовања права на приватност и поверљивост, чак и пре него што су постојали закони о заштити података о личности. Организација Јеховиних сведока ће наставити да штити информације које су јој откривене у складу са својим дугогодишњим обичајима, који су сада садржани у овој Политици.

Примена

Ова политика се односи на целу организацију Јеховиних сведока коју широм света представљају њене подружнице.

Заштита података

Организација Јеховиних сведока користи све податке о личности у складу са следећим принципима:

 1. Подаци о личности користе се на поштен и законит начин.

 2. Подаци о личности се сакупљају, обрађују и користе само у мери која је неопходна за обављање верске и хуманитарне делатности Јеховиних сведока.

 3. Подаци о личности су тачни и редовно се ажурирају. Свака неправилност биће благовремено отклоњена чим организација постане свесна њеног постојања.

 4. Подаци о личности чувају се само онолико колико је неопходно за законите сврхе организације.

 5. Обраћа се посебна пажња на поштовање права појединаца чијим се подацима располаже.

 6. Предузимају се одговарајуће организационе и техничке мере како би се спречило неовлашћено и незаконито коришћење података о личности. Сви подаци који се чувају у компјутерима заштићени су лозинкама које знају само овлашћени корисници. Канцеларије се након радног времена закључавају и приступ имају само овлашћене особе.

 7. Подружнице не размењују податке о личности осим ако то није неопходно да би се обавила верска и хуманитарна делатност Јеховиних сведока, на шта су свој пристанак дали сви Јеховини сведоци тиме што су слободно и својевољно одлучили да постану Јеховини сведоци.

Права појединца

 1. Поштоваће се право појединца на заштиту личних и осетљивих података, право на исправку или брисање личних и осетљивих података, у складу са принципима који су наведени у овој политици заштите података о личности.

 2. Свако ко би поднео такав захтев мора да обезбеди документа која ће потврдити његов идентитет.

 3. Уколико појединац затражи приступ личним или осетљивим подацима о себи, њихову исправку или брисање, организација ће савесно размотрити да ли се том захтеву може или не може удовољити, узимајући у обзир интересе појединца да добије приступ подацима, да их исправи или обрише, као и законите верске интересе организације који укључују и то да ли би удовољавање том захтеву на неки начин угрозило право организације на слободу вероисповести.

 4. У интересу организације је да трајно сачува податке који се односе на статус појединца као Јеховиног сведока. Брисање таквих података непотребно би угрозило верска уверења и праксу организације.

Право на жалбу

Уколико појединац верује да су му на неки начин угрожена права, може се писменим путем жалити Одбору подружнице. Писмо треба послати у року од две недеље од настајања разлога за жалбу.