Пређи на садржај

Вести о Јеховиним сведоцима

Читајте вести о Јеховиним сведоцима онлајн. Информације за правнике и новинаре.

Најновије вести за новинаре

Најновије вести, занимљивости и видео-садржаји о Јеховиним сведоцима широм света.

Правна питања

Правна питања и питања људских права која се тичу Јеховиних сведока широм света.

ВЕСТИ ИЗ СВЕТА

Извештај Водећег тела за 2021. (бр. 4)

У овом извештају један од чланова Водећег тела говори о томе како нам Јехова помаже да побеђујемо упркос разним проблемима које доживљавамо.