• Број Јеховиних сведока: 100 245

  • Број скупштина Јеховиних сведока: 1 300

  • Број присутних на Спомен-свечаности: 132 497

  • Број Јеховиних сведока у односу на број становника: 1 према 516

  • Број становника: 51 753 820

  • Број Јеховиних сведока затворених због својих веровања: 401