Европски суд за људска права је 12. октобра 2017. пресудио да су четворица Јеховиних сведока из Јерменије неправедно осуђена на затворску казну зато што су одбила цивилну службу која је у надлежности и под управом војске. Суд је пресудио да су четворица младића неправедно осуђена будући да им Јерменија није обезбедила одговарајућу цивилну службу.

Случај Адјан и други против Јерменије односио се на Артура Адјана, Вахагна Маргарјана, Харутјуна Качатрјана и Гарегина Аветисјана, који су у лето 2011. осуђени на по две и по године затвора. Европски суд за људска права пресудио је да је кривичним гоњењем и осудом ових младића нарушено њихово право на слободу савести и вероисповести које је загарантовано чланом 9 Европске конвенција о људским правима (Конвенција). Јерменији је наложено да свакоме од њих исплати 12 000 евра на рачун одштете за претрпљени душевни бол.

Ови младићи су били осуђени убрзо након што је Велико веће Европског суда за људска права у случају Бајатјан против Јерменије (2011) пресудило да Конвенција штити право приговарача савести да одбију војну службу. * Будући да је то право сада било заштићено, од Јерменије се захтевало да обезбеди цивилну службу. Међутим, цивилна служба у Јерменији у то време није удовољавала међународним стандардима зато што је била под директном управом војске. Четворица младића, као и многи њихови суверници, због одбијања такве цивилне службе завршили су у затвору. У случају Адјан, Европски суд за људска права донео је пресуду према којој се од Јерменије захтевало да онима који улажу приговор савести омогући „цивилну службу која то заиста јесте и која не представља никакав вид застрашивања или кажњавања“.

Крајем 2013, након што су четворица младића у случају Адјан пуштена из затвора, Јерменија је коначно увела одговарајућу цивилну службу која није под управом војске. Захваљујући томе, сада у Јерменији Јеховини сведоци који улажу приговор савести више не одлазе у затвор због тога што поштују своју савест обликовану библијским начелима и одбијају војну службу. Они су веома захвални за ту могућност.

^ одл. 3 Бајатјан против Јерменије [GC], бр. 23459/03, ECHR 2011